„E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL“

  Úplná registrace

prosím uvádějte pravdivé a skutečné údaje, na základě těchto údajů bude vytvořeno osvědčení o absolvování kurzu


Jméno: *
Příjmení: *
Titul před jménem:
Titul za jménem:
Pohlaví: *

Ulice, č.p.:
Obec:
PSČ:

Telefon:
E-mail: *

Datum narození: *

firma / organizace: *
pracovní pozice: *
Místo výkonu práce (město): *
Dopad práce na území
Olomouckého kraje: *
 Ano    Ne

* 

Čestně prohlašuji, že:

  • z hlediska regionálního dopadu (tj. mám bydliště či pracoviště v Olomouckém kraji) a profesního zaměření (tj. výkon mé práce se týká kurzu, který hodlám v rámci projektu navštěvovat - tzn. díky účasti na kurzu si v rámci svého zaměstnání zvýším svou kvalifikaci) splňuji požadavky na cílovou skupinu,

  • nečerpám dvojí podporu na identickou aktivitu financovanou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

  • souhlasím se zpracováním a uvedením mých osobních identifikačních údajů pro účely zpracování monitorovacích zpráv projektu,

  • souhlasím se zasíláním dodatečných informací týkajících se výhradně aktivit projektu.


Podpis V.R.: *
Opište číslo: *  
*) povinná položka

globcom_esf