„E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL“

Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu: Další vzdělávání pro rozvoj manažerských a ICT dovedností
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/01.0019
Příjemce dotace: GLOBCOM spol. s.r.o.
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschonost
Číslo prioritní osy: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Datum zahájení projektu: 1. 5. 2010
Datum ukončení projektu: 29. 2. 2012

Bližší informace o projektu je možné získat na emailové adrese: smekalova-martina@seznam.cz.


globcom_esf