„E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL“

Průběh výuky

1) Registrace

Účastník se musí nejdříve zaregistrovat (účastníkem může být jen osoba, která má zaměstnání a chce si studiem zvýšit svou kvalifikaci). Registraci lze provést v záložce hlavní lišty "registrace". (pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná). Po úspěšné registraci získá účastník na mail přístupová hesla do výukové aplikace.

2) Přihlášení + studium

Po zadání přihlašovacích údajů a hesla se účastníkovi zpřístupní celá výuková aplikace. Zde účastník sám studuje. Aplikace je přístupná 24 hodin denně, 365 dní v roce. Účastník kurzu si tedy studium rozdělí libovolně dle svých potřeb. Studovat lze online přímo prostřednictvím této aplikace, anebo je možné si výukový materiál vyexportovat do pdf. dokumentu, uložit a následně pro potřeby studia vytisknout.

3) Případná pomoc/ asistence

V případě potřeby je účastníkovi v aplikaci k dispozici odborný pracovník, na kterého se lze kdykoliv po dobu studia obrátit. Vyřeší případné technické problémy, i problémy související se studiem, atd. Na nástěnce je v aplikaci uveřejněn i manuál, jak s aplikací pracovat. (obsluha aplikace je záměrně nastavena co nejjednodušší formou, aby studium zvládl úplně každý).

4) Úspěšné absolvování kurzu.

Jakmile účastník prostuduje celou problematiku a cítí se být připraven, přihlásí se k testu. Test bude probíhat on-line na vzdělávacím portále. Test je složen ze série otázek týkajících se prostudované problematiky, s variantami odpovědí A, B, C, D (správná je vždy jen jedna odpověď). Před ostrým testem lze vyzkoušet i některé testy nanečisto. Více informací o absolvování testu, počtu pokusů, atd. nalezne účastník po registraci na nástěnce v aplikaci projektu).

5) Získání certifikátu

V případě, že účastník úspěšně složí závěrečný test, může si nechat vygenerovat a vytisknout osvědčení o úspěšném absolvování kurzu (osvědčení je opatřeno podpisem jednatelky společnosti/manažerky projektu).


globcom_esf