„E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL“

Kurz: Využití ICT při výkonu povolání

Kurz č.3: Využití ICT při výkonu povolání

Součástí připraveného kurzu jsou jak základní prvky obsluhy kancelářských programů, tak i náročnější aktivity související např. s datovými schránkami, využíváním datových úložišť a jejich vhodným používáním, elektronizací veřejné správy a využitím všech souvisejících prvků, které tato elektronizace nabízí. Kurz je zaměřen na zvládnutí efektivního kancelářského provozu za využití ICT technologií.

Rozsah výukového modulu činí cca. 40 výukových hodin

Autoři výukového textu: Anton Kuzmin
Ing. Sergey Kuzmin
Mgr. Tomáš Vytásek
Mgr. Roman Štěpánek

globcom_esf