„E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL“

Aktivity projektu

Uskutečnění vzdělávacích kurzů

V rámci realizace projektu "Další vzdělávání pro rozvoj manažerských a ICT dovedností" se realizačnímu a tvůrčímu týmu podařilo vytvořit sérii tří vzdělávacích výukových kurzů, které probíhají on-line na tomto webovém e-learningovém portále. (bližší informace o průběhu výuky naleznete zde.

Jedná se o kurzy:

1. Základní podnikatelské dovednosti

2. Manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů

3. Využití ICT při výkonu povolání

Výuka kurzů byla zahájena v průběhu června 2011 a trvala až do poloviny listopadu 2011. Výuce předcházela zahajující konference, na které byli zájemci o kurz obeznámeni s jednotlivými kurzy, s jejich náplní a průběhem, s lektory, a naučili se pracovat s webovým vzdělávacím portálem.

Na pilotní výuku navázaly 3 ověřovací víkendové workshopy. Účelem těchto víkendových pobytů bylo společně se všemi tvůrci a účastníky kurzů projít případné komplikace a problémy, se kterými se v průběhu studia setkali a prodiskutovat celý průběh kurzu. Cílem tedy bylo připomínkovat vytvořené výukové materiály a webový portál a "vychytat jejich mouchy" tak, aby byla do budoucna zajištěna maximální spokojenost od dalších případných uživatelů.

Účast v kurzech se setkala s velkým ohlasem a spokojeností, o čemž svědčily výsledky z provedených závěrečných evaluací. Účastníci si absolvováním kurzů osvojili manažerské a podnikatelské dovednosti, zvýšili svou kvalifikaci a tak i svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Do každého z kurzů bylo přihlášeno v průměru 37 osob, přičemž polovina z nich kurz úspěšně absolvovala až do konce a obdržela osvědčení o úspěšném absolvování pilotního ověření kurzu. Celkem se podařilo prozatím vystavit a předat 57 osvědčení.

Dne 29.2.2012 byla ukončena realizace projektu a tedy uzavřeno první kolo vzdělávání.

Od 1.3. 2012 jsou zpřístupněny kurzy pro další zájemce z řad zaměstnanců, kteří si chtějí absolvováním kurzů zvýšit svou kvalifikaci.

Pevně věříme, že "evropské peníze" budou užitečné i v našem regionu a lidé využijí možnosti bezplatně se vzdělávat.

Veškeré aktivity projektu byly podpořeny v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


globcom_esf