„E-LEARNINGOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL“

O projektu

Společnost GLOBCOM spol. s.r.o. obdržela dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Další vzdělávání pro rozvoj manažerských a ICT dovedností".

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.2.05/01.0019

Termín realizace projektu: 1.5. 2010 - 29.2. 2012

Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je poskytnout účastníkům dalšího vzdělávání kvalitní e-learningovou podporu pro zisk aktuálních informací z oblasti manažerských a podnikatelských dovedností, využití trendů a nových prvků ICT uplatnitelných v dalším kariérním růstu. V rámci projektu dojde k pilotnímu otestování e-learningových výukových modulů a přenosu poznatků na cílovou skupinu.

Cílová skupina: primární cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání, kteří si účastí na kurzu budou moci zvýšit svou kvalifikaci a posílit svou konkurenceschopnost na trhu práce. Sekundárně bude projekt zaměřen i na zaměstnance státní správy a některé specifické zaměstnanecké skupiny. Každého kurzu se zúčastní vždy 20 osob, celkem tedy bude do pilotní fáze zapojeno 60 osob. Po skončení pilotního otestování dojde ke zpřístupnění výstupů projektu široké veřejnosti.

Účastník dalšího vzdělávání = osoba, která splňuje hledisko regionálního dopadu (má místo bydliště či pracoviště v olomouckém kraji) a hledisko profesního zaměření (výkon jeho práce se týká kurzu, který hodlá v rámci projektu navštěvovat - tzn. díky účasti na kurzu si v rámci svého zaměstnání zvýší svou kvalifikaci)

Zapojení cílové skupiny: Zapojení účastníků bude probíhat interaktivně on-line za využití e-learningového rozhraní, kdy účastníci dostanou možnost pilotně otestovat vytvořené vzdělávací moduly. Zapojení účastníci se také bezplatně zúčastní víkendových workshopů, které budou mít za cíl doladit pilotní výuku, prokázat její nedostatky, zapracovat připomínky, aktualizace a připravit tak kvalitní nástroj pro zvyšování vzdělávání.

Přínos projektu: Hlavním přínosem bude posilování znalostí, dovedností, rozšiřování kvalifikace z oblasti s vysokým potenciálem využitelnosti. Dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníků dalšího vzdělávání a posilování jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Kurz č.1: Základní podnikatelské dovednosti

Tématický výukový plán odráží aktuální problematiku, jejíž součástí jsou i konkrétní teoretické a praktické příklady související se startem podnikání - tj. např. jak si založit živnost, jak vést daňové záležitosti, jak správně řídit malou firmu, jak správně hlídat finanční toky ve firmě apod. Modul je doplněn o základní prvky finanční gramotnosti z oblasti národohospodářství, běžných životních situací apod.

Rozsah výukového modulu činí cca. 20 výukových hodin.

Kurz č.2: Manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů

Modul je zaměřen na posilování manažerských dovedností a tématiky řízení lidských zdrojů cílové skupiny. Součástí výukového materiálu jsou i konkrétní manažerské prvky efektivního řízení lidských zdrojů, vhodná komunikace uvnitř firmy, nové aspekty a trendy v řízení lidských zdrojů, metody efektivní motivace apod.

Rozsah výukového modulu činí cca. 20 výukových hodin.

Kurz č.3: Využití ICT při výkonu povolání

Součástí připraveného kurzu jsou jak základní prvky obsluhy kancelářských programů, tak i náročnější aktivity související např. s datovými schránkami, využíváním datových úložišť a jejich vhodným používáním, elektronizací veřejné správy a využitím všech souvisejících prvků, které tato elektronizace nabízí. Kurz je zaměřen na zvládnutí efektivního kancelářského provozu za využití ICT technologií.

Rozsah výukového modulu činí cca. 40 výukových hodin


globcom_esf